Tết đến xuân về là thời điểm thời tiết có những thay đổi thất thường,...