“Thưa bác sĩ, tôi bị đau thần kinh tọa kiêng ăn gì để giúp cho...